Thay nước cho cây lá màu.

Việc chăm sóc cây lá màu trồng trong nước là thành công hay không thì biện pháp then chốt nhất là thay nước. Đầu tiên, chậu trồng cây sinh trưởng trong nước phải tiêu hao oxy không ngừng cùng với sự sinh trưởng của cây lá màu, lượng oxy trong nước sẽ giảm dầm, khi giảm đến mức độ nhất định, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng bình thường của cây. Tuy lượng oxy trong không khí cũng luôn bổ sung vào nước, nhưng chỉ với tốc độ chậm, còn xa mới đáp ứng được nhu cầu hô hấp oxy của bộ rễ. Thứ hai, trong quá trình sinh trưỡng, bộ rễ của cây sẽ sinh ra dịch nhầy, khi dịch nhầy nhiều lên sẽ ảnh hưởng đến chất của nước. Thứ ba, khi trồng cây lá màu trong nước phải thêm một lượng dịch dinh dưỡng nhất định. Nguyên tố dich dưỡng thêm vào ngoài một phần được cây hấp thu, phần còn lại, trữ trong nước. Khi phần trữ lại này quá nhiều sẽ gây hại cho cây, do đó phải định kỳ thay nước cho cây lá màu.

chậu cây lá màu rất đẹp

Do lượng oxy trong nước tỉ lệ ngịch với nhiệt độ của nước và không khí nên nhu cầu về oxy của cây trong các thời kỳ khác nhau là khác nhau. Vào mùa xuân, cây cối sinh trưởng mạnh cần tiêu hao nhiều oxy, nhưng lượng oxy trong nước cũng tương đối nhiều, do đó khoảng 5-7 ngày thay nước một lần. Mùa đông cây ở trạng thái ngủ nghỉ hoặc sinh trưởng rất chậm, ít tiêu hao oxy, nên thời gian gián cách thay nước có thể dài hơn, thường khoảng 7-10 ngày thay nước một lần.

chăm sóc cây lá màu trồng trong nước đôi khi rất đơn giản

Vào mùa hè nhiệt độ cao, quá trình hô hấp của cây vô cùng mạnh mẽ, cần tiêu hao nhiều oxy, nhưng lượng oxy trong nước lại ít lại thêm vi siinh vật sinh sôi nảy nở rất nhanh khi nhiệt độ cao dễ làm cho nước biến chất, để đảm bảo cho cây sinh trưởng bình thường, cần phải năng thay nước, thường 2-3 ngày thay nước 1 lần. Khi cây bị thối rễ do nhiệt độ cao hoặc bón phân quá nhiều, ngoià việc phải kịp thời cắt bỏ rễ thối ra còn phải thay nước hằng ngày cho đến khi cây sinh trưởng bình thường và ra rễ mới, khi đó mới chuyển sang thay nước như bình thường

cây thần tài trồng trong nước

Khi thay nước phải rữa sạch rễ bằng nước sạch đồng thời cắt bỏ rễ già và rễ thối. Cây lá màu trồng trong nước để ở nới có ánh sáng tương đối đầy đủ dễ phát sinh rêu xanh ở bộ rễ và bình đựng do đó cần chú ý rữa sach rêu xanh ở bình đựng và bộ rễ. Bộ rễ của cây cũng có khả năng hấp thụ oxy trong không khí, nên khi thay nước cho cây, không được đổ nước đầy bình, mà cần để lộ ra một phần bộ rễ. Nhu thế cây lá màu trồng trong nước không những haáp thu được oxy trong nước mà cong có thể hấp thu được oxy trong không khí để đáp ứng nhu cầu về oxy cho sự sinh trưởng của cây.

một thiết kế đẹp của cây lá màu trồng trong nước

Nước để trồng cây lá màu phải không ô nhiễm, tính axit yếu và chỉ cho pháp có rất ít vi khuẩn và vi sinh vật. Nước máy là nước đã thông qua xử lý ở nhà máy nước, số lượng vi khuẩn và vi sinh vật bị khống chế nên về cơ bản phù hợp cho việc trồng cây lá màu trong nước .

Xem thêm:

Bình đựng cây lá màu trong nước

Phương pháp rữa rễ cây trồng trong bồn

Cách nhân giống cây hoa hồng nhung.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *