Cây công trình

Cây cẩm thạch

Được xếp hạng 0 5 sao
15.000

Cây cau nga mi

Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000

Cây chuối mỏ két

Được xếp hạng 0 5 sao
15.000

Cây chuỗi ngọc

Được xếp hạng 0 5 sao
12.000

Cây dạ ngọc minh châu

Được xếp hạng 0 5 sao
180.000

Cây dền đỏ

Được xếp hạng 0 5 sao
12.000

Cây điệp lào

Được xếp hạng 0 5 sao
65.000

Cây hạnh phúc

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000

Cây hoa dâm bụt

Được xếp hạng 0 5 sao
25.000

Cây hoa ngọc nữ

Được xếp hạng 0 5 sao
45.000

Cây hoa nhài Nhật

Được xếp hạng 0 5 sao
80.000

Cây lưỡi hổ

Được xếp hạng 0 5 sao
35.000

Cây mai chiếu thủy

Được xếp hạng 0 5 sao
250.000

Cây ngà voi

Được xếp hạng 0 5 sao
60.000