Chậu sen đá mini

Chậu cây Sen đá hoa cúc thô – SCGCT1

Được xếp hạng 0 5 sao
45.000

Chậu cây Sen đá cúc gai thô – SDCCT1

Được xếp hạng 0 5 sao
45.000

Bình cây Sen đá mix – SDMCB01

Được xếp hạng 0 5 sao
189.000

Chậu cây Sen đá Dola thô – SDDCT1

Được xếp hạng 0 5 sao
94.500