Chậu cây Kim ngân bonsai mix lưỡi hổ tiểu cảnh hình trụ lùn nền cỏ – KN0CTU6

245.000

Thanh toánVận chuyển - Đổi trả - Khiếu nại

Chậu Kim ngân bonsai mix lưỡi hổ hình trụ lùn
Chậu cây Kim ngân bonsai mix lưỡi hổ tiểu cảnh hình trụ lùn nền cỏ – KN0CTU6