Chậu cây Tiểu cảnh kim ngân bonsai mix hình trụ lùn rải sỏi – KN0CTU8

167.000

Thanh toánVận chuyển - Đổi trả - Khiếu nại

Chậu Kim ngân bonsai mix hình trụ lùn
Chậu cây Tiểu cảnh kim ngân bonsai mix hình trụ lùn rải sỏi – KN0CTU8