Chậu tiểu cảnh xương rồng mix sen đá chú tiểu hình trụ lùn trơn lớn nền sỏi

245.000

Thanh toánVận chuyển - Đổi trả - Khiếu nại

chậu tiểu cảnh xương rồng mix sen đá chú tiểu trụ lùn lớn
Chậu tiểu cảnh xương rồng mix sen đá chú tiểu hình trụ lùn trơn lớn nền sỏi