Chậu Kim ngân bonsai 3 thân kiểu trứng tăm lớn nền cỏ – KN0CTG1

174.000

Thanh toánVận chuyển - Đổi trả - Khiếu nại

chậu kim ngân bonsai 3 thân kiểu trứng tăm lớn
Chậu Kim ngân bonsai 3 thân kiểu trứng tăm lớn nền cỏ – KN0CTG1