Chậu cây Kim ngân bonsai 3 thân kiểu trụ lớn nền cỏ – KN0CTU4

174.000

Thanh toánVận chuyển - Đổi trả - Khiếu nại

chậu kim ngân bonsai 3 thân kiểu trụ lớn
Chậu cây Kim ngân bonsai 3 thân kiểu trụ lớn nền cỏ – KN0CTU4