【Hỏi đáp】Cây thủy sinh hấp thụ nước như thế nào

5/5 - (1 vote)

Cây thủy sinh hấp thụ nước như thế nào?

Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bề mặt cơ thể (rễ, thân, lá). Rễ cây thủy sinh không có lông hút, vì vậy đảm nhiệm chức năng hút nước là các tế bào biểu bì bao quanh toàn bộ cơ thể.
Sở dĩ cây thủy sinh không cần lông hút vì lượng nước ngoài môi trường nhiều, không cần có lông hút để tăng hiệu quả hấp thu nước.

Nói chung cây thủy sinh có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng thông qua lá và hệ thống rễ của chúng và không giống như những loại cây sống trên mặt đất (trên cạn) thông thường vì những cây này hấp thụ phần lớn các chất dinh dưỡng thông qua rễ của chúng.
Nhìn chung cây thủy sinh có một lớp biểu bì rất mỏng hoặc không có lớp biểu bì ở trên lá và cuống vì chúng không có nguy cơ bị khô cạn (bị chết khô). Điều này không chỉ giúp cho chúng hấp thụ các chất dinh dưỡng mà cũng còn làm cho cây dễ bị hư hại và dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Leave a Reply